BlackMiner F1-Ultra Algos Bitstream

Date Algo Bit download url Desc
2024-03-14 ODO ODO 20231119-20241004 Bit Odo bit
2023-04-03 kasper Kasper Bit Kasper bit
2022-01-06 odo SD-odo Bit SD Version bits until to 2023 year
2021-10-31 odo SD-odo-1030_0108.zip SD Version bits until 2022-01-08
2020-09-20 odo odo0915~1203.zip SD Version bits until 1203
2020-09-09 Nexus upgrade_altcoin_F1-ULTRA_nexus.tar.gz
2020-07-17 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_0727-1005.tar.gz
2020-06-24 qitmeer upgrade_altcoin_F1-ULTRA_qitmeer.tar.gz
2020-06-13 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_odo_SD_0607-0727.tar bits from 06-07 to 0727
2020-06-07 KDA upgrade_altcoin_F1-ULTRA_kadena2.tar.gz.gz>)
2020-05-30 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_odo_SD_0528-0905.tar SD Version bits until 0905
2020-05-18 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_odo_sd_0508-0617.tar.gz bits from 05-08 to 06-17
2020-04-06 TRB upgrade_altcoin_F1-ULTRA_tellor.tar.gz
2020-04-04 KDA upgrade_altcoin_F1-ULTRA_kadena2.tar.gz
2020-03-23 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_SD_odo_0319-0627.tar bits from 03-19 to 06-27
2020-03-21 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_odo_1584576000.tar.gz
2020-03-04 HNS upgrade_altcoin_F1-ULTRA_handshake_ship.tar.gz
2020-03-04 KDA upgrade_altcoin_F1-ULTRA_kadena_ship.tar.gz
2020-01-12 K12 upgrade_altcoin_F1-ULTRA_k12.tar.gz
2020-01-04 Odo upgrade_altcoin_F1-ULTRA_SD_odo_0109-0319.tar bits from 01-09 to 03-19
2020-01-01 Odo odo_0109-0319-bitlist.zip Bits from 01-09 to 03-19
2019-12-25 Kadena upgrade_altcoin_F1Ultra_kadena.tar.gz
2019-11-23 CKB upgrade_altcoin_F1-Ultra_ckb.tar.gz
2019-11-31 vBlake2 upgrade_altcoin_F1-Ultra_vbk.tar.gz
2019-11-31 vBlake2 upgrade_altcoin_F1-Ultra_vbk_sd.tar.gz